Feature image

Vòng đời mới của tên miền Việt Nam .vn từ 2022

Mỗi tên miền đều có một vòng đời hoạt động từ lúc đăng ký cho đến khi tên miền hết hạn. Một số tên miền sẽ chỉ sở hữu một vòng đời. Nhưng cũng có nhiều tên miền trải qua nhiều quá trình tồn tại và phát triển với các vòng đời khác nhau. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về vòng đời tên miền tại Việt Nam, và những thay đổi mới về tên miền “.vn” tại Việt Nam hiện nay.

Feature image

VNNIC công bố Báo cáo Internet, tài nguyên Internet Việt Nam 2021

Ngày 15/12/2021, nhân sự kiện “Internet Day 2021”, với vai trò đơn vị hỗ trợ tổ chức, trong phiên chuyên đề “Phát triển hạ tầng mạng Internet Việt Nam trong kỷ nguyên Dữ liệu hóa” , Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố “Báo cáo Internet, tài nguyên Internet Việt Nam 2021” với chủ đề “Internet for all”.